Koperty kurierskie – z jakich materiałów powstają i jaką metodą się je tworzy?

Koperty foliowe są nowatorską i niezwykle bezpieczną metodą zabezpieczania towarów do przewozu. Jednakże wielu polakom określenie to nie nasuwa żadnych skojarzeń, więc znaczące jest, by napomknąć z jakich surowców zrobione są koperty kurierskie i w jaki sposób przebiega proces produkcyjny. Należałoby zaznaczyć, iż drobiazgowe przedstawienie procesu zajęłoby naprawdę dużo czasu, bowiem jest to rzecz stosunkowo powikłana, stąd też w dzisiejszym eseju dotknięte zostaną tylko najistotniejsze kwestie, które to umożliwią zobrazować zjawisko.

Czym jest polieten?

Polimer etenu jest miękkim, woskowatym dodatkowo termoplastycznym materiałem, który nie posiada żadnego koloru. To właśnie z polimeru etenu, a dokładniej z jego granulatu, wytwarza się koperty kurierskie, które wyróżniają się hermetycznością, co znaczy, że jest to przedmiot hydrofobowy. Ponadto wyrób ten jest nieczuły na działanie minusowych temperatur oraz chemikaliów, co sprawia, iż wyrób, który okryty jest polietenem jest właściwie całkowicie ochroniony przed destrukcyjnymi czynnikami.

Płachta polietylenowa

Naturalnie z plastiku ch2ch2 nie produkuje się foliopaków kurierskich, a z granulatu. Folia polietenu powstaje metodą tzw. rozdmuchu lub również upustu przemysłowego, polega to na tym, że poprzez obróbkę termiczną granulat jest rozpuszczany.

Jak przebiega produkowanie koperty kurierskiej?

Przede wszystkim konieczne są do tej procedury specjalne machiny do zgrzewania, które to z folii polietenowej są w stanie wyciąć odpowiednie wzory o różnych wymiarach. Pierwszym krokiem jest złożenie płachty polietenowej na machinie, która następnie składa ją w odpowiedni, wybrany przez operatora format oraz przygrzewa narożniki. Zgrzewanie jest szczególnie istotne, ponieważ dzięki temu posiadamy gwarancję, iż z foliopaka nic nie wyleci ani nie wpuści ona żadnej wilgoci do wnętrza. W całym procesie zgrzewania bardzo istotne jest bezwzględnie to, żeby zostawić jakąś krawędź niezgrzaną po to, by mieć możliwość zapakowania później do niej artykuły. W niezgrzanym fragmencie koperty kurierskiej umieszcza się pasek z klejem, który chroni się w tym celu, by we właściwym czasie można go było zedrzeć oraz zabezpieczyć przesyłkę znajdującą się wewnątrz.

Pomimo tego, że foliopak wydawać się może rzeczą zwykłą i prostą do wykonania to cały proces jego powstawania wcale na to nie wskazuje. Bez profesjonalnych maszyn oraz odpowiednich półproduktów nie jesteśmy w stanie wykonać koperty kurierskiej.

Dowiedz się więcej: koperty kurierskie producent emGRAF